tisdag, februari 21, 2012

Am I a boy or a lady, I don't know which.

tisdag, februari 21, 2012
Jag vill börja med att säga att jag använder ordet hen. Framför allt använder jag det i min yrkesutövning. Jag tror inte ni förstår hur mycket det underlättar att kunna skriva instruktioner med ett könsneutralt pronomen istället för ett tjatigt 'han/hon' när man undervisar i svenska. Det underlättar förresten i muntlig kommunikation också. Så jag använder hen. Och mina elever accepterar det. En del har börjat använda ordet själva, antagligen då de också inser att ordet faktiskt fyller en lucka i språket. Det underlättar kommunikation, och där tror jag att vi har pudelns kärna. Om man inte sätter sig på tvären och avfärdar ett nytt pronomen som trams grundat på märkliga uppfattningar om att män måste få vara män och kvinnor få vara kvinnor så inser man ganska snart att hen inte bara kan användas för att ersätta en han eller en hon som inte vill bli definierad enligt sitt biologiska kön, det kan också användas för att ersätta en krånglig språklig konstruktion.

Med det sagt så anser jag att det allra sjukaste i hen-debatten är att folk behandlar det som om det gällde en omröstning i ett politiskt beslut. Spaltmeter och tv-minutrar ägnas åt att debattera för och emot. Vi pratar liksom inte införandet av högertrafik eller en ny valuta? Vi pratar om språkbruk och jag kan säga att det är väldigt sällan man kommer till någon sorts konsensus om huruvida ett ord ska eller inte ska börja användas. Det vanligaste är att de som gillar att använda ett nytt ord börjar använda det, sedan kan resten av samhället välja att haka på eller inte.

Någonstans där landar jag. Jag är inte så intresserad av att övertyga folk om att börja använda hen. Jag är ointresserad av att bemöta förmodat roliga skämt som går ut på att man associerar ordet till hönor. Jag satsar istället stenhårt på exponering. Jag använder hen när jag kommunicerar med andra människor och förhoppningsvis leder det till att några av dessa människor dels vänjer sig vid ordet, dels inser att ett könsneutralt pronomen underlättar, för att så småningom börja använda det själva. Ringar på vattnet, folk. Ringar på vattnet.

1 kommentarer:

Mikaela sa...

Helt ok med hen tycker jag, främst som ersättning för han/hon precis som du skriver. Annars brukar jag skriva "denne", om jag vill hålla det könsneutralt i singularform.